Delilo Nasıl Oynanır?

Delilo: Üretimde birlik, dayanışma içinde harcanan emeğin karşılığının alınmasından doğan sevinci yansıtır. Davul zurna eşliğinde oynanır. Küçük parmaklardan tutuşulur. Kollar yere paraleldir. Oyun süresince işten dışa doğru yaylandırılır ya da sert biçimde sallanır. Ayaklar önden yere doğru atılarak öne doğru gidilir.

Delilo hangi ayakla başlar?

Yani bu oyun oynandığı mekana göre sözlü ya da sözsüz olup, kentte yaşam süren tüm uygarlıkların izlerini yansıttığı gibi, bulunan ortama birlik, beraberlik ve mutluluk katar. Yörede bu oyuna Gırani, Aslanvari, Şervani ve Koçeri gibi isimlerde verilmektedir. Oyun sağ ayağın sağ ön vereve atılmasıyla başlar.

Delilo hangi yöreye aittir?

Örneğin, Elazığ’da delilo, Adıyaman’da beşayak, papurinin ise Bitlis’te oynandığı görülür. Halaylar, davul-zurna eşliğinde oynanır.

Deliloy ne demek?

diyarbakır’daki düğünlerin olmazsa olmazıdır. delilo başlar halay devam eder, sonra bir delilo daha. araya başka oyunlar girse de, en çok delilo çalınır ve oynanır diyarbakır düğünlerinde.

Üç ayak hangi yöreye ait?

Üçayak, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde görülen Türk halk oyunu. Ladik yöresi usulünde oyuncu sayısı 5-10 kişi arasında değişmekte, oyuncular kollarını omuz hizasında kaldırarak serçe parmaklarla tutuşulmaktadır.

Bablekan hangi yörenin?

Bablekan Oyunu – Şırnak

Açıklama: Önde serçe parmakları tutulur. Önce sol ileri olmak üzere, sağ ve sol ayaklar atılır.

Delilo hangi bölgede?

Elazığ yöresinin halk oyunlarından olan Delilo oyununu bu video ile öğrenebilirsiniz.

You might be interested:  Saklambaç Oyunu Nasıl Oynanır Kuralları Nelerdir?

Delilo şarkısını kim söylüyor?

Delilo (Zeki Yıldırım) Official Music Video #delilo #zekiyıldırım – Esen Müzik – YouTube.

Halay kime ait?

Halay, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Orta Karadeniz ve Çukurova bölgesinde oynanan halk oyunlarının genel ismidir.

Kaç çeşit halay var?

Halay

 • HALAY: Konya bölgesinde bugün Halay denilen oyunlar yok gibidir.
 • Sivas Düz Halayı: Ağırlama, Yanlama ve Sıktırma, Üçüzlü bir fasıldır.
 • Abdurrahman Halayı: Düz Halay, Zahmesi (veya Oynatması), Yeldirme.
 • Temirağa Halayı: Ağırlaması, Yeldirmesi.
 • Sivas Düz Halayı:
 • Çorum Halayı:
 • Sallama nerenin oyunu?

  İbradı / Akseki yöresinde “Sallama” olarak nitelendirilen oyunlar da bu grubun içerisinde yer almaktadır. 9/8lik ölçülü, müziğin ritmine göre gezelenme/gezilenme ve sekme hareketlerinden oluşan; sekme kısmında yere ayak vurma, el vurma, hafif eğilme hareketleri nedeni ile zeybek kategorisinde gösterilen bir oyundur.

  Uc Ayak Nasıl Oynanır?

  Oyun sahasının diğer ucuna dizilen oyuncuların elinde değnek olur. Üç ayağı düşürmek için ellerinde ki değneği sırayla üç ayağa atarlar. Üç ayak düştüğünde kaleci onu tekrar kurana kadar, atan oyuncu değneği kaleci tarafından kesilmeden (dokunulmadan) kaçarsa tekrar atma şansına sahip olur.

  Delilo hangi bölgede?

  Elazığ yöresinin halk oyunlarından olan Delilo oyununu bu video ile öğrenebilirsiniz.

  Lorke oyunu nasıl oynanır?

  Lorke oyunu dik ve hareketli oynanır.Davul çaldığında diğer oyunlara göre daha sevinçli veya hırs dolu bir hareket alır.Zılgıtlar atılır Özel veya toplu figgürler sergilenir. Çok canlı bir oyundur. geri gelmek şartıyla oynanan hareketli bir oyundur.

  Halay nasıl oynanır yazılı anlatım?

  Halay, toplu halde yan yana dizilerek bir çember oluşturmak suretiyle oynanır. Dansçılar, küçük parmaklarıyla birbirlerine tutunurlar. Grubun en başında bulunan lider, açıkta olan eliyle mendil sallar. Dans yavaş adımlarla başlar, bir süre sonra hızlanır.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.