Duvarda Gölge Oyunu Nasıl Oynanır?

Gölge oyunu nasıl oynanır hakkında bilgi kısaca Gölge oyunları arkasından ışıkla aydınlatılan bir perde ve kuklalar ile oynanır. Kuklalar bir tercihtir, bunun dışında başka araçlar da kullanılabilir. Arkasından ışıkla aydınlatılmış perdenin önünde kuklalar hareket ettirilerek oyun sergilenir.
Oyunun kuralları bakımından her aile bireyine belirli bir süre verilir. Bu süre boyunca bir ışık kaynağı yardımı ile eller kullanılarak duvarda şekiller oluşturulur. Bu şekiller yaratıcılıklara bağlı olarak konuşturulur. Bir nevi her daim hayal gücünü kullanmaya yönelik tasarlanmış bir oyundur.

Gölge oyunu nasıl oynanır kısa?

Gölge oyunu, geleneksel olarak hayvan derilerinden kesilerek hazırlanmış insan, hayvan, eşya gibi figürlerin bir ışık kaynağı önünde oynatılarak, gölgelerinin gerdirilmiş, beyaz bir perdeye düşürüldüğü gösteri sanatıdır.

Gölge oyunu nasil Oynatilir?

İlgili olan nesne ışıkla perde arasında git gel yapılarak gölge oyunu oynanır. Burada gölgenin büyüklüğü bu git gel hareketlerine göre değişkenlik gösterir. Aynı zamanda doğaçlama olan bu oyunda gölgeler hareket ettirilirken ilgili nesnelere ses ve konuşma özelliği de yüklenir.

Karagöz ve Hacivat gölge oyunu nasıl oynanır kısaca?

Karagöz ve Hacivat, taklide ve karşılıklı konuşmaya dayanan, iki boyutlu tasvirlerle bir perdede oynatılan gölge oyunudur. Karagöz oynatıcısına kurgusal, hayali denir. Yardımcıları çırak, yardak, dayrezen, sandıkkardır. Oyunda konuşmaların değişmesi baş hareketleriyle yapılır.

You might be interested:  Sek Sek Oyunu Nasıl Oynanır?

Gölge oyunu Tipleri Nelerdir?

Gölge oyunundaki tipler genel olarak şunlardır: Karagöz, Hacivat, Çelebi, Tiryaki, Beberuhi, Kayserili, Kastamanolulu, Laz, Kürt, Acem, Arap, Arnavut, Muhacir, Yahudi, Frenk (Rum), Ermeni, Çerkez, Tuzsuz Deli Bekir, Matiz, Sarhoş, Zeybek, Zenneler, Çingeneler, Çengi, Cazu, Cin…

Gölge oyunu nerede?

Gölge oyunu tekniği Asya kökenlidir, bir görüşe göre Cava’dan, bir başka görüşe göre Hindistan’dan bir diğerine göre de Çin’den çıkmıştır. Zaman içinde Asya’dan dünyanın değişik bölgelerine yayılmış ve dünyanın her tarafında oynatılır olmuştur.

Gölge oyunun bölümleri nedir?

Karagöz Oyununun Bölümleri

Karagöz oyunu mukaddime (giriş), muhavere (söyleşme), fasıl (oyun) ve bitiş olmak üzere dört bölümden meydana gelir: Mukaddime (giriş): Metinde, Hacivat’la Karagöz’ün çatışmasına kadar olan kısım giriş bölümüdür. Perde aydınlatıldıktan sonra Hacivat müzik eşliğinde bir semai okur.

Karagöz perdesi nasıl yapılır?

Karagöz, Nevrekan, Zırıltı ve Perde

En makbulü deve veya düve derisinden yapılır. Mezbahadan ve yahut başka bir yerden bu derilerden bir tane alınarak tuzlamadan büyük bir kap içine su doldurulup konulur. Derinin iki üç gün sonra kendiliğinden tüyleri dökülür.

Geleneksel gölge oyunlarımız nelerdir?

Geleneksel sahne oyunlarımızı; Karagöz ile Hacivat, Kavuklu ile Pişekar, Aşuk ile Maşuk ve Meddah olarak sayabiliriz. Asırlardır devam eden oyunlarımızın birbirinden eğlenceli yönleri vardır.

Karagöz oyunu nasıl başlar?

Mukaddime (Giriş): Oyunun başlangıç bölümüdür.

bir semai okuyarak perdeye çıkar. Semai bitince “Off… Hay Hak” diyerek perde gazelini okur. Ardından Karagöz gelir, aralarında atışma başlar.

Karagöz perdesi ne ne ad verilir?

‘Nev icad’ (yeni) oyunlarda ise paravana şeklinde bir sahne oluşturularak beyaz renkli patiskadan, Ayna adı verilen bir perde kullanılmaktaydı. Bu yeni perdelerin ebatları 180×100 cm’ye küçültülmüştür. Perdeye, Karagöz’ü ilk oynattığı ileri sürülen Şeyh Küşteri’ye atfen Küşteri Meydanı adı da verilir.

You might be interested:  3 Lü Batak Nasıl Oynanır?

Hacivat ile Karagöz Neden Öldü?

Kesin bir bilgi olmamakla birlikte, Hacivat ve Karagöz’ün Orhan Gazi döneminde Bursa Ulu Cami inşaatında çalıştıkları ve nükteli konuşmalarından dolayı diğer çalışanları etraflarına toplayarak inşaatın aksamasına neden oldukları rivayet edilir. Bu tavırları onlara pahalıya mal olur ve padişah fermanıyla idam edilirler.

Tuzsuz Deli Bekir neden tuzsuz?

gölge oyununun deli karakteri kendisine tuzsuz denmesinin bir sebebi eski geleneğe göre cocuklar dogdugunda mikrop kapmasın diye bildiğimiz sofra tuzuyla tuzlanması fakat kendisinin bu eyleme maruz kalmaması.diğeri de tuzsuz yani belki biraz gelgit akıllı.

Karagöz mendil kullanır mı?

Ancak mendil, baston, sandalye gibi aksesuarları Karagöz değil Meddah kullanır.

Gölge oyunu sanatçıları özellikleri nelerdir?

» Gölge oyunu sanatçıları yaratıcı ve hazır cevaptır. Oyunda kendi tiplerini geliştirirler ve bunları oynatırlar. Seyirciden gelen tepkilere göre oyunun gidişatını doğaçlama olarak değiştirebilirler. » Espri yetenekleri güçlüdür.

Gölge oyunu nedir 3 sınıf?

Kesilen ve insan, hayvan ya da eşya gibi şekiller verilen deriler, bir ışık kaynağı önünde oynatılır ve bu oynatılan figürlerin gölgeleri de sıkıca gerilmiş bir perde üzerine yansıtılır. Bu figürlerin gölgeleri ile oynatılan oyuna gölge oyunu adı verilir.

Türk gölge oyunları nelerdir?

Gölge oyunu, Osmanlı döneminde en sık oynanan oyunlar arasında yer alıyor. Gölge oyunu aslında iki çeşit olarak bilinir. Birincisi en çok bilinen Hacivat ve Karagöz oyunudur. Diğeri ise, evde de herkes tarafından rahatlıkla oynanabilen basit bir gölge oyunudur.

Gölge oyunu tasvirleri nasıl yapılır?

Gölge oyunu tasvirleri şeffaflaştırılmış derilerden yapılır. Gölge oyunu tasviri için genelde dana veya manda derisi kullanılır. Tasvir ustaları, gölge oyunu tasvirleri için en uygun derinin deve derisi olduğunu söylerler. Deve derisi ışığa mukavemetlidir ve çok güzel renk tutar.

You might be interested:  Aklından Sayı Tut Oyunu Nasıl Oynanır?

Gölge oyununun bölümleri nelerdir?

Klasik Karagöz oyunları dört bölümden oluşur.

  1. Mukaddime (Giriş)
  2. Muhavere (Söyleşi-Atışma)
  3. Fasıl.
  4. 4.Bitiş

Leave a Reply

Your email address will not be published.