Gölge Oyunu Nedir Nasıl Oynanır?

Gölge oyunu, birtakım kahraman ve karakterlerin bir perde üzerine ışık yoluyla yansıtılarak oynatılması sonucu ortaya çıkmıştır. Sahnede yer alması istenen figürler, dekor ve karakterler ışığın önünde, usta bir kişi tarafından tahta çubuklar yardımıyla oynatılır ve önde bir perde yer alır.
Gölge oyunu, geleneksel olarak hayvan derilerinden kesilerek hazırlanmış insan, hayvan, eşya gibi figürlerin bir ışık kaynağı önünde oynatılarak, gölgelerinin gerdirilmiş, beyaz bir perdeye düşürüldüğü gösteri sanatıdır.

Gölge oyunu nasıl oynatılır?

İlgili olan nesne ışıkla perde arasında git gel yapılarak gölge oyunu oynanır. Burada gölgenin büyüklüğü bu git gel hareketlerine göre değişkenlik gösterir. Aynı zamanda doğaçlama olan bu oyunda gölgeler hareket ettirilirken ilgili nesnelere ses ve konuşma özelliği de yüklenir.

Gölge oyununa ne denir?

Gölge oyunu aslında iki çeşit olarak da bilinir. Birisi herkesin bildiği Karagöz ve Hacivat oyunudur.

Gölge oyunu nedir 3 sınıf?

Kesilen ve insan, hayvan ya da eşya gibi şekiller verilen deriler, bir ışık kaynağı önünde oynatılır ve bu oynatılan figürlerin gölgeleri de sıkıca gerilmiş bir perde üzerine yansıtılır. Bu figürlerin gölgeleri ile oynatılan oyuna gölge oyunu adı verilir.

You might be interested:  Solo Oyunu Nasıl Oynanır?

Türk gölge oyunları nelerdir?

Gölge oyunu, Osmanlı döneminde en sık oynanan oyunlar arasında yer alıyor. Gölge oyunu aslında iki çeşit olarak bilinir. Birincisi en çok bilinen Hacivat ve Karagöz oyunudur. Diğeri ise, evde de herkes tarafından rahatlıkla oynanabilen basit bir gölge oyunudur.

Karagöz ve Hacivat gölge oyunu nasıl oynatılır?

Karagöz ve Hacivat, taklide ve karşılıklı konuşmaya dayanan, iki boyutlu tasvirlerle bir perdede oynatılan gölge oyunudur. Karagöz oynatıcısına kurgusal, hayali denir. Yardımcıları çırak, yardak, dayrezen, sandıkkardır. Oyunda konuşmaların değişmesi baş hareketleriyle yapılır.

Gölge oyunu nedir 4 sınıf?

Kesilen ve insan, hayvan ya da eşya gibi şekiller verilen deriler, bir ışık kaynağı önünde oynatılır ve bu oynatılan figürlerin gölgeleri de sıkıca gerilmiş bir perde üzerine yansıtılır. Bu figürlerin gölgeleri ile oynatılan oyuna gölge oyunu adı verilir.

Gölge oyununun ana kahramanları kimlerdir?

Oyunlara, değişik kıyafetleri ve şiveleriyle dikkat çeken Çelebi, Yahudi, Zenne, Tuzsuz Deli Bekir, Matiz, Acem, Arap, Ak Arap, Arnavut, Beberuhi, Ermeni, Rum, Kürt, Laz, Kastamonulu, Tiryaki, Kocakarı gibi özel karakterler de katılıyor.

Gölge oyunu tasvirleri nedir?

Gölge oyunu tasvirleri şeffaflaştırılmış derilerden yapılır. Gölge oyunu tasviri için genelde dana veya manda derisi kullanılır. Tasvir ustaları, gölge oyunu tasvirleri için en uygun derinin deve derisi olduğunu söylerler. Deve derisi ışığa mukavemetlidir ve çok güzel renk tutar.

Gölge oyunu Tipleri Nelerdir?

Gölge oyunundaki tipler genel olarak şunlardır: Karagöz, Hacivat, Çelebi, Tiryaki, Beberuhi, Kayserili, Kastamanolulu, Laz, Kürt, Acem, Arap, Arnavut, Muhacir, Yahudi, Frenk (Rum), Ermeni, Çerkez, Tuzsuz Deli Bekir, Matiz, Sarhoş, Zeybek, Zenneler, Çingeneler, Çengi, Cazu, Cin…

Gölge oyunu ilk nerede çıktı?

Gölge oyunu Çin’de ortaya çıkmış olup Batı’ya Moğollar ile Orta Asya’daki Türkler tarafından taşınmıştır (Jacob 1925, 108). Gölge oyunu Hindistan’da ortaya çıkmış olup Budizm’le birlikte oradan Orta Asya’ya yayılmıştır. Türkler onu koruyup İslâmiyet’in kabulünden sonra Anadolu’ya getirmişlerdir (Sevin, çeşitli yerler).

You might be interested:  Mor Menekşe Oyunu Nasıl Oynanır?

Gölge oyunu nerede?

Gölge oyunu tekniği Asya kökenlidir, bir görüşe göre Cava’dan, bir başka görüşe göre Hindistan’dan bir diğerine göre de Çin’den çıkmıştır. Zaman içinde Asya’dan dünyanın değişik bölgelerine yayılmış ve dünyanın her tarafında oynatılır olmuştur.

Geleneksel gölge oyunlarımız nelerdir?

Geleneksel sahne oyunlarımızı; Karagöz ile Hacivat, Kavuklu ile Pişekar, Aşuk ile Maşuk ve Meddah olarak sayabiliriz. Asırlardır devam eden oyunlarımızın birbirinden eğlenceli yönleri vardır.

Gölge oyunu hangi tiyatro?

Karagöz ve Hacivat:

Türklerin toplumsal yaşamında önemli bir yeri olan bir başka geleneksel gösteri türü de, bir çeşit gölge oyunu olan Karagöz’dür. Karagöz de meddahlık gibi, bir kişinin yaratıcılığına dayanan bir gösteri türüdür. Hayali ya da hayalbaz denilen karagözcünün bir de yardak adı verilen yardımcısı vardır.

Gölge oyununun bölümleri nelerdir?

Klasik Karagöz oyunları dört bölümden oluşur.

  1. Mukaddime (Giriş)
  2. Muhavere (Söyleşi-Atışma)
  3. Fasıl.
  4. 4.Bitiş

Gölge oyunu tasvirleri nasıl yapılır?

Gölge oyunu tasvirleri şeffaflaştırılmış derilerden yapılır. Gölge oyunu tasviri için genelde dana veya manda derisi kullanılır. Tasvir ustaları, gölge oyunu tasvirleri için en uygun derinin deve derisi olduğunu söylerler. Deve derisi ışığa mukavemetlidir ve çok güzel renk tutar.

Gölge oyununun kahramanları kimlerdir?

Gölge oyunundaki tipler genel olarak şunlardır: Karagöz, Hacivat, Çelebi, Tiryaki, Beberuhi, Kayserili, Kastamanolulu, Laz, Kürt, Acem, Arap, Arnavut, Muhacir, Yahudi, Frenk (Rum), Ermeni, Çerkez, Tuzsuz Deli Bekir, Matiz, Sarhoş, Zeybek, Zenneler, Çingeneler, Çengi, Cazu, Cin…

Gölge oyunu sanatçıları özellikleri nelerdir?

» Gölge oyunu sanatçıları yaratıcı ve hazır cevaptır. Oyunda kendi tiplerini geliştirirler ve bunları oynatırlar. Seyirciden gelen tepkilere göre oyunun gidişatını doğaçlama olarak değiştirebilirler. » Espri yetenekleri güçlüdür.

Gölge oyununun bölümleri nelerdir?

Klasik Karagöz oyunları dört bölümden oluşur.

  1. Mukaddime (Giriş)
  2. Muhavere (Söyleşi-Atışma)
  3. Fasıl.
  4. 4.Bitiş

Leave a Reply

Your email address will not be published.