Bablekan Nasıl Oynanır?

5-BABLEKAN: Önde serçe parmakları tutulur.Önce sol ileri olmak üzere,sağ ve sol ayaklar atılır.Tümü öne olmak üzere üç adım atılır.Sonra sol,sağ ve sol ayaklar olmak üzere bu sefer geriye doğru üç ayak atılır.Böylece beraber geriye ve ileriye bu hareketler seri olarak devam eder.Çalgı hızlandıkça bu hareketler daha atak ve seri devam eder.
Bablekan Oyunu – Şırnak Önce sol ileri olmak üzere, sağ ve sol ayaklar atılır. Tümü öne olmak üzere üç adım atılır. Sonra sol, sağ ve sol ayaklar olmak üzere bu sefer geriye doğru üçayak atılır. Böylece beraber geriye ve ileriye bu hareketler seri olarak devam eder.

Leave a Reply

Your email address will not be published.