Matrak Nasıl Oynanır?

Yeni kurallara göre düzenlenen matrak oyununda amaç, rakibin kafasına matrakla dokunmaktır. Her dokunuş bir puan değerindedir. Sert vurmak yasaktır. Rakibe kalkanla vurmak, oyun aleti veya koruyucu malzemesi yere düşen rakibe vurmak yasaktır.

Matrak ustası nedir?

osmanlı ordusunda acemilere matrakla savaşmayı öğreten usta; türklerde matrak adı verilen, üzeri deri kaplı, başı yuvarlakça değnek biçiminde bir spor aracı ile oynanan cirit oyununa benzer bir spor kolunun ustası *

Matrak nasil?

Matrak genellikle şimşir ağacından yapılır, cilalanır, ucundaki topuzu yumuşak bırakacak şekilde dışına sahtiyan (deri) sarılır. Kafanın korunması için miğfer giyilir. Kalkan görevi görecek yumuşak bir yastık sol elde tutulur. Matrak Oyununda rakibe sık darbelerle yaklaşılır.

Matrak oyununu kim buldu?

Matrak oyununu bulan ise, Matrakçı Nasuh’tur. Matrak oyununa ilgi duyanlardan biri olan Evliya Çelebi’nin, Seyahatname isimli kitabında verdiği bilgilere göre, matrak denen sopa, genelde şimşir ağacından yapılan, labut biçiminde, ancak biraz daha büyük ve ağırcaydı.

Efkan Çalış kimdir?

Matrak sporu Kurucusu, Federasyon Başkanı Efkan ÇALIŞ Matrak, Tomak ve Tulum sanatları alanında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığının tanıdığı ilk sanatçı unvanını aldı.

Matrakçı Nasuh neyi bulmuştur?

Çağdaşları tarafından “divanî yazı”nın Osmanlı bürolarında kullanılmasının bulucusu olarak nitelenen Nasuh’un aynı zamanda iyi bir nakkaş olduğu belirtilmelidir. Bunun güzel örnekleri “Tuhletü’l-guzât”, “Mecmû-ı Menâzi”l vb. eserlerinde görülmektedir.

Tomak oyunu nasıl oynanır?

Oyuncular tomak topunu birer kamçı gibi kullanarak birbirlerine hamle yapar ve sırtlarına vurmaya çalışırlardı. Her vuruşa hamle etmek denir, rakip oyuncular da tomak topunu sırtlarına vurdurmamak için kolları ile savunma yapardı. Tomak topu sırtına vurulanlar oyun dışı kalırdı.

You might be interested:  Tv De Oyun Nasıl Oynanır?

Tuluk oyunu nedir?

TULUK OYUNU, TULUKÇU

Tuluk, keçi tulumundan yapılmış şişirilmiş tuluk denilen aletlerle yapılan oyunsu bir spordu. Oyuncusuna tulukçu veya tulukbaz denirdi. Sporcular birbirine yumruk vurucular gibi tulukla özellikle başlarına vururlardı.

Matrakçı Nasuh hangi yüzyılda?

Matrakçı Nasuh lakabıyla tanınan Nasûh b. Abdullâh, 16. yüzyılda yetişmiş önemli bilim insanlarımızdandır. Sanatçı ve bilim adamı kişiliği ile tanınmasına kar- şın, matematik, tarih, coğrafya, kartografi, topografya, silahşorluk ve hat gibi bilim ve sanat alanlarında değerli eserler kaleme almıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.