Matrak Oyunu Nasıl Oynanır?

Yeni kurallara göre düzenlenen matrak oyununda amaç, rakibin kafasına matrakla dokunmaktır. Her dokunuş bir puan değerindedir. Sert vurmak yasaktır. Rakibe kalkanla vurmak, oyun aleti veya koruyucu malzemesi yere düşen rakibe vurmak yasaktır.

Matrak nedir nasıl yapılır?

Matrak genellikle şimşir ağacından yapılır, cilalanır, ucundaki topuzu yumuşak bırakacak şekilde dışına sahtiyan (deri) sarılır. Kafanın korunması için miğfer giyilir. Kalkan görevi görecek yumuşak bir yastık sol elde tutulur. Matrak Oyununda rakibe sık darbelerle yaklaşılır.

Matrak oyununu kim buldu?

Matrak oyununu bulan ise, Matrakçı Nasuh’tur. Matrak oyununa ilgi duyanlardan biri olan Evliya Çelebi’nin, Seyahatname isimli kitabında verdiği bilgilere göre, matrak denen sopa, genelde şimşir ağacından yapılan, labut biçiminde, ancak biraz daha büyük ve ağırcaydı.

Matrak ustası nedir?

osmanlı ordusunda acemilere matrakla savaşmayı öğreten usta; türklerde matrak adı verilen, üzeri deri kaplı, başı yuvarlakça değnek biçiminde bir spor aracı ile oynanan cirit oyununa benzer bir spor kolunun ustası *

Efkan Çalış kimdir?

Matrak sporu Kurucusu, Federasyon Başkanı Efkan ÇALIŞ Matrak, Tomak ve Tulum sanatları alanında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığının tanıdığı ilk sanatçı unvanını aldı.

Matrak Türk oyunu mu?

Matrak oyunu Osmanlı İmparatorluğu’nda Yeniçeriler, Sipahiler ve Osmanlı Padişahları tarafından Cenk Sanatı talimi ve spor olarak yapılmıştır. Kamus-ı Türki’de Matrak dövmeli şiş, Matrakçı ise dövmeli şişle kılıç talimi yaptıran eğitmen olarak tanımlanmıştır.

You might be interested:  Lol Evelynn Nasıl Oynanır?

Tuluk oyunu nedir?

TULUK OYUNU, TULUKÇU

Tuluk, keçi tulumundan yapılmış şişirilmiş tuluk denilen aletlerle yapılan oyunsu bir spordu. Oyuncusuna tulukçu veya tulukbaz denirdi. Sporcular birbirine yumruk vurucular gibi tulukla özellikle başlarına vururlardı.

Tomak oyunu nasıl oynanır?

Oyuncular tomak topunu birer kamçı gibi kullanarak birbirlerine hamle yapar ve sırtlarına vurmaya çalışırlardı. Her vuruşa hamle etmek denir, rakip oyuncular da tomak topunu sırtlarına vurdurmamak için kolları ile savunma yapardı. Tomak topu sırtına vurulanlar oyun dışı kalırdı.

Matrakçı Nasuh hangi yüzyılda?

Matrakçı Nasuh lakabıyla tanınan Nasûh b. Abdullâh, 16. yüzyılda yetişmiş önemli bilim insanlarımızdandır. Sanatçı ve bilim adamı kişiliği ile tanınmasına kar- şın, matematik, tarih, coğrafya, kartografi, topografya, silahşorluk ve hat gibi bilim ve sanat alanlarında değerli eserler kaleme almıştır.

Matrakçı ölüyor mu?

1564). Matematik ve tarih konularında kitaplar da yazmış olan çok yönlü bir sanatçı ve bilgindir. Doğum tarihi ve yeri bilinmiyor. Değişik kaynaklarda onun 1547’den, 1551’den, 1553’ten sonra ölmüş olabileceği ileri sürülmektedir.

Matrak argo ne demek?

Herhangi bir konu üzerine komiklik yapan, eğlenceli ve gülünç kişiye matrak denir.

Tarihte Nasuh efendi kimdir?

Matrakçı Nasuh (Doğum 1480 – Ölüm1564) Türk minyatürcü tarihçi ve matematikçi. Asıl adı Nasuh b. Karagöz’dür. Ölüm tarihi bilinmeyen Matrakçı Nasuh’un Saraybosna’da doğduğu sanılmaktadır. Kâtip Çelebi ölüm tarihi olarak 1533’ü vermekteyse de, bunun doğru olmadığı bugün kesinleşmiştir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.